Протезиране на долен крайник

протеза на крак

От нивото на ампутация се определя вида на протезата, която предстои да бъде направена.

При ампутация на долен крайник следва да се изчака зарастването на раната и изваждането на конците. Необходимо е провеждането на компресивна терапия, която има за цел да намали обема на остатъчния крайник, който обикновено след ампутацията остава отточен. Извършва се със специални компресивни чорапи или с ластичен бинт.

Важно е също така провеждането на рехабилитация и физиотерапия на всеки пациент с ампутация, която трябва да започне непосредствено след ампутацията. Целта е да се запази тонуса на мускулите и да се предотврати образуването на контрактури на чукана. Контрактурата е вследствие отстраняването на мускулите при ампутацията, като сухожилията започват да дърпат остатъка от крайника към най близката става. По този начин протезирането става невъзможно, тъй като чукана заема неестествена поза, при подколянна амутация той се свива назад, а при бедрена излиза напред.

Протезите за долен крайник са няколко вида в зависимост от нивото на ампутация.

Съществува класификация за степените на мобилност при пациентите, като тя е от едно до четири. В зависимост от тази мобилност протезиста избира компонентите , които трябва да бъдат използвани при направата на протеза за всеки индивидуален случай. Четвърта степен е най високата степен на мобилност.

Когато ампутацията е под коляното се изработва подколянна модулна протеза, която се състои от гилза, модули, стъпало и козметика. Най-важната част от протезата за успешното възвръщане на мобилността е гилзата. Това е частта от протезата в която влиза остатъчния крайник. Тя се изработва по индивидуална мярка.

Препоръчително е да се изработи така наречената тестова гилза, особено когато става за първоначално протезиране. Тя е от термопластичен материал, който позволява корекции, тъй като при носенето на протезата във времето чукана отслабва и тя става широка за пациента. След този период през, който обема на чукана спре да се променя, се поставя окончателната протеза.
Подколенните протези могат да бъдат с вътрешна мека гилза от термопластичен материал или от силиконова вътрешна гилза, която е свързана с основната гилза със заключващ механизъм.
При изработката на бедрена протеза вече има и включено коляно, което може да бъде със заключващ механизъм, като то се използва при по възрастни пациенти с ниска степен на мобилност или отключено при пациенти с висока мобилност. Колената могат да бъдат хидравлични, пневматични или електронни.

Когато имаме двустранна бедрена ампутация, провеждането на продължителна рехабилитация е задължително.

При бедрената протеза се използват системи с мека вътрешна гилза и такива със силиконов чорап.

Друг вид протеза това е при хемипелвиктомия и дезартикулация на тазобедрената става, когато вече имаме липсата на още една става, тазобедрената. Тези протези са трудни за изработване, като усилието и от страна на пациента не е малко, така че се изисква и сериозна и продължителна рехабилитация.

Често срещан вид ампутации са тези на част от ходилото. Те могат да бъдат дезартикулация на глезенна става, ампутация през метатарзалната става, ампутация на пръсти. В тези случаи протезиста избира вида на протезата в зависимост от нивото на ампутация.