Протезиране при деца

Причините, които могат да доведат до ампутация на крайник са заболяване или травма. Нерядко се срещат и вродени аномалии, които се характеризират с липсата или недостатъчно развитие на крайниците още от самото раждане.

Протезирането на деца е по сложен процес, тъй като в по-ранна възраст комуникацията с тях е по-трудна, а същевременно при тях се налага поне веднъж на шест месеца или една година да се изработва нова приемна гилза и протеза поради бързото им израстване.

От друга страна децата по лесно се адаптират към носенето на протеза.

протеза деца