ЕКИП

Георги Нинов управител Протезен център

Георги Нинов

Основател на протезен център „СМТЛ Движение без граници“ ЕООД

Д-р Цветослав Петров

Управител на протезен център „СМТЛ Движение без граници“ ЕООД

Живко Димитров

Ортопедичен техник

Кирил Траянов

Ортопедичен техник